2019 - Výprava za bádáním do Kolína

Je známou skutečností, že osobní přítomnost může být v některých případech nenahraditelná. Tento fakt vyplývá z výpravy do města Kolín a jeho okolí, kterou uskutečnili členové ČSOL a KVH Pevnost Mikulov v termínu 25.-28. listopadu 2019.

Cílem bylo poznat prostředí, ve kterém pracoval a pohyboval se odbojář Ing. Karel Hladeček jako ústřední postava příslušného projektu KVH Pevnost Mikulov. Další cíle spočívaly v rozšíření poznání zkoumané problematiky. Taktéž bylo stanoveno navázat kontakty s jednotlivci a institucemi.

Pomník obětem okupace před bývalým sídlem gestapa a oberlandrátu v Kolíně
Pomník obětem okupace před bývalým sídlem gestapa a oberlandrátu v Kolíně

Jednali jsme s městem Kolín prostřednictvím pana starosty, bádali jsme v Městské knihovně Kolín, získali jsme podklady od úřadů, diskutovali jsme s pracovníky archivu a Regionálního muzea Kolín. Navštívili jsme bývalou Obchodní akademii v Kolíně, na níž Ing. Hladeček vyučoval deset let

Seznámili jsme se s prostředím, ve kterém Karel Hladeček operoval profesně, v odboji i ve volném čase. Navštívili jsme významná místa a památníky připomínající dění v minulosti. Pořídili jsme jejich základní fotodokumentaci.

Objem možností se ukázal jako narůstající než byl čas stanovený pro výpravu do Kolína. Proto bude zapotřebí v tomto směru pokračovat.

Cíle popsané výpravy lze hodnotit jako splněné ba překročené. Podklady k jednáním a průzkumu v terénu přichystala Mgr. Helena Novotná, která se podílela na realizaci a jednání s panem starostou města Kolína. Fotodokumentaci, realizaci výpravy a další úkoly zabezpečil Tomáš Langr.

Výběrová fotogalerie zde.


2019 - ČSOL jednota Mikulov na táborské manifestaci 101. výročí vzniku ČSR

V sobotu 26. října členové mikulovské jednoty ČSOL podpořili osobní účastí veřejné shromáždění v Táboře. Cílem tohoto shromáždění bylo připomenutí si "významu 101. výročí vzniku Československé republiky a podíl prezidenta Budovatele ČSR Dr. Edvarda Beneše na jeho vzniku, obraně a zakotvení ve společenství demokratických států", jak uvádí web spolupořádající organizace Klub českého pohraničí, z.s.

Akci zaštítil pan prezident Miloš Zeman. Dle Klubu českého pohraničí se jí zúčastnilo na 450 osob. Toho dne byl přijat tzv. Táborský manifest, jehož obsah spolu se závěrečnými požadavky na vládu ČR, římskokatolickou církev a sudetské Němce je dostupný zde.

Co o akci napsali nejmladší členové mikulovské jednoty ČSOL, kteří byli na akci přítomni?

"Objevily se tam i transparenty např. STOP FAŠIZMU, DOST PŘEPISOVÁNÍ MINULOSTI atd. Líbilo se mi, že všichni co tam byli, byli jako jedna velká rodina. Udělalo to na mě docela dost dobrý dojem."

(Matylda, 10 let)

"Lidí, kteří tam měli proslov, bylo mnoho. Proslovy byly pravdivé a stručné a vydaly na něco kolem tří hodin. Co mě ale mrzí, bylo mediální zastoupení o počtu jednoho média a to bylo Raptor TV."

(Matouš, 14 let)

Oficiální fotogalerie z akce zde:

https://www.klub-pohranici.cz/l/manifestace-v-tabore-26-rijna-2019/

a

https://www.klub-pohranici.cz/l/pietni-akt-k-ucteni-pamatky-edvarda-benese/


Fotografie pořízené členy ČSOL Mikulov:

https://mj-s29svah.rajce.idnes.cz/Manifestace_v_Tabore_2019/


2019 - Memoriál Karla Hladečka

V sobotu 21. září 2019 se v areálu SSK Mikulov uskutečnil první ročník Memoriálu Karla Hladečka. Akci uspořádal Klub vojenské historie Pevnost Mikulov (dále "KVH"), mikulovská jednota Československé obce legionářské a Český svaz bojovníků za svobodu Břeclav v rámci dlouhodobého projektu KVH spjatého s Karlem Hladečkem, účastníkem protinacistického odboje. Jako vedoucí kolínské odbojové skupiny Petiční výbor Věrni zůstaneme zaplatil za svou činnost cenu nejvyšší.

Akce byla zahájena představením osoby Karla Hladečka, jeho profesních a zejména odbojových aktivit, spolu s prezentací započatého projektu. Mikulovský Klub vojenské historie si v rámci něj vytyčil hlavní cíl, který představuje návrat Hladečkových ostatků do vlasti. Teoretickou část Memoriálu zakončila ukázka připravované knihy o Hladečkově životě. Následovala část praktická, a sice střelecký závod. Soutěžilo se ve střelbě z krátkých zbraní na padací gongy a terč a poté ve střelbě z dlouhé zbraně na 50 m vzdálený terč. Helena Novotná, Bohdan Gajda a Pavel Andrýsek jako nejlepší střelci obdrželi diplom a věcné ceny. Fotky ze závodu k nahlédnutí zde.

Memoriál se konal v týdnu 75. výročí popravy Karla Hladečka za účelem propagace neznámého hrdiny a představení projektu KVH Pevnost Mikulov. Oboje se dle mínění pořadatelů podařilo a v přípravě je ročník příští.

Děkujeme za podporu akce SSK Mikulov.


Za KVH Pevnost Mikulov


Helena Novotná

místopředsedkyně


2019 - Veteráni a umělci na Svahu

Více fotek zde.


2019 - Návštěva srubu MJ-S 4

Více fotek zde.


2019 - Setkání veteránských vozidel

Více fotek zde.


2019 - Starovičky

Více fotek zde.


2019 - 74. Výročí osvobození města Mikulov

ČSOL jednota Břeclav a jednota Mikulov, KVH Břeclav, KVH Pevnost Mikulov.

Více fotek zde.


2018 - Novoroční výšlap

Organizoval KVH Novosedly.

Více fotek zde.


2018 - Oslava výročí 100 let Republiky

Organizovalo město Břeclav, ČSBS Břeclav, ČSOL Jednota Mikulov.

Více fotek zde.


2018 - Malířská výstava na MJ-S 29

Organizováno KVH Pevnost Mikulov a ČSOL jednota Brno, jednota Mikulov.


2018 - 73. výročí osvobození města Mikulov

Organizovalo město Mikulov, KVH Starovičky a KVH Pevnost Mikulov.

Více fotek zde.


2018 - Památník Starovičky

Ve spolupráci s KVH Starovičky a KVH Pevnost Mikulov.

Více fotek zde.


2017 - Památník Starovičky

Ve spolupráci s KVH Starovičky a KVH Pevnost Mikulov.

Více fotek zde.


2017 - Setkání Legionářů a KVH

Organizoval KVH Pevnost Mikulov a ČSOL Jednota Brno (Jan Kux).

Více fotek zde.

Pevnost Mikulov (MJ-S29 "Svah") se nachází mezi Mikulovem a obcí Březí v blízkosti železniční tratě. Je jediným realizovaným pěchotním srubem v roce 1938 v úseku Mikulov - Hrušovany nad Jevišovkou a úspěšně ho provozuje Klub vojenské historie Mikulov, který je samostatnou částí Jednoty ČsOL v Břeclavi. Pevnost je doplněna lehkými objekty vzor 36 a 37, které vcelku dotváří stavbu opevnění v terénu. Posádku vyzbrojeného pěchotního srubu tvořilo až čtyřicet mužů a byl užíván Armádou ČR až do roku 1999. Poté bylo v roce 2008 založeno sdružení Klubu VH s vydatnou podporou města Mikulov, s cílem zachránit objekt před jeho devastací, která započala vykrádáním vnitřního zařízení atp. Klub nejenže tento nepříznivý stav zastavil, ale již po krátké době bylo poznat, že má dobré hospodáře. Ostatně o tom se každý, kdo má zájem o hrdou vojenskou historii naší předmnichovské armády, může přesvědčit na klubových internetových stránkách.

V sobotu 5. srpna se v prostorách kolem pevnosti sešli váleční veteráni, k malé, ale významné oslavě. Akce byla inspirovaná stoletým výročím státotvorné bitvy u Zborova, ve které bojovala i řada našich krajanů z obcí na Slovácku. Slavností odpoledne uspořádala Jednota ČsOL Brno 2, pobočka Kyjovsko. Po krátkém, ale věcném zahájení a představení základních protagonistů obce legionářské následovaly státní hymny a hymna moravská. Větřík si pohrával s prapory, pevnost sálala teplem a byla svědkem originálních okamžiků. Poté čestný předseda zdejší jednoty, válečný veterán plukovník Ing. Jan Hronek spolu s předsedou Oblastního výboru a místopředsedou ÚV ČSBS Mgr. Václavem Vaňkem, předali zborovské medaile sedmi oceněným. Čestná salva oddělila další část ceremoniálu. Není bez zajímavosti, že tři z nich putovaly do Svatobořic-Mistřína, další od Polešovic, Ostravy, Brna a Viničních Šumic. Obec legionářská tak ocenila nezištnou a záslužnou práci pro společnost a její mládež. Mezi přítomnými hosty byl i novodobý válečný veterán z Boršic pplk. Dr. Vlastislav Mikula, v jehož soukromém muzeu, věnovaném jeho otci, letci RAF, je řada zajímavých artefaktů, na které je jeho rodná obec nesmírně pyšná. Slavnostní chvíle jedné z vyznamenaných, vyvrcholily následnou gratulací ke krásným narozeninám a dortem. Mistrný sabráž v provedení M. Žižky a přípitek sektem oslavenkyni a "mnoga leta" i vyznamenaným, zaznělo mezi přítomnými kolem pevnosti, a popěvek následně zakončil slavností chvíle udělování medailí za práci v Jednotě. Všichni přítomní poté absolvovali exkurzi pevnosti s průvodcem Ondřejem Kabulou a Helenou Novotnou. Pevnost je v naší oblasti opravdovým skvostem mezi opevněními a je až s podivem, co se jejímu veliteli Tomáši Langrovi s jeho týmem podařilo vytvořit. Řada odpracovaných hodin k rozšiřování poznání o umu našich předků, o předválečné obětavosti, hrdém vlastenectví a moravské statečnosti. Není divu, že po hodinové prohlídce, již čekala na další exkurzi další skupinka návštěvníků až z Mladoboleslavska, což není žádná výjimka, že sem přijedou zájemci o historii až z takové dálky, jak podotkl Tomáš Langr a dodal: "Máme i další plány s úpravou okolí pevnosti směrem k aktivitám směřujícím k mládeži a jejich pohybu v přírodě atp." A Helena s novou skupinou zamířila do nitra pevnostních prostor.

Po hodině nabité historií pěchotního srubu, kde si každý mohl "potěžkat" třeba dobový kulomet, pušku, granát atp. začala debata s válečným veteránem plk. Janem Hronkem a dalšími pamětníky. Slunce hřálo a vzpomínky jedna za druhou se odvíjely z jeho bohaté paměti. Hovořil o jeho bojové cestě partyzána, který jako zpravodajec byl velmi blízko, dnes již legendárnímu veliteli a pozdějšímu generálovi, Dajanu Murzinovi v našich Beskydech. Vyznamenaný Doc. Dr. Vladimír Fic pohovořil o jeho poslední cestě na zborovské bojiště, k stému výročí památné bitvy. Není bez zajímavosti, že ze sedmi vyznamenaných tam letos pět z nich zapálilo symbolickou svíčku.

Gril dělal svou práci, vůně opékaných špekáčků a dobrá nálada pokračovala dlouho do podvečerních hodin, kdy již dávno nejel domů žádný dopravní spoj. Počasí nám přálo, a když bylo slunce těsně nad horizontem, chyběla zde již jen kytara a píseň na jejích strunách... ale to vůbec nevadilo. Den plný uznání i poznání byl "docela hustý", jak říká dnešní mladá generace, která zde byla rovněž četně zastoupena i ze vzpomínaných Svatobořic, Hustopečí a odjinud.

text a foto: br. Jan Kux


Mikulov - President mezi hraničáři a v kraji Masarykově.

ROVNOST 24. června 1947