Den válečných veteránů (2021)

Taktéž letos ke Dni válečných veteránů nezapomněli členové ČSOL jednoty Mikulov a KVH Pevnost Mikulov připomenout si tuto událost položením květin. DĚKUJEME.


Kladení Kamene zmizelého v Kolíně (2021)

Dne 17. září 2021 jsme byli za ČSOL jednotu Mikulov přítomni pokládání Kamene zmizelého v Kolíně. Kámen nesl jméno inženýra Karla Hladečka, protinacistického odbojáře, který byl popraven. Aktu kladení se za ČSOL jednotu Mikulov zúčastnil bratr Tomáš Langr a sestra Helena Novotná spolu s dalšími rodinnými příslušníky zmíněného odbojáře. Ten den bylo v Kolíně položeno několik Kamenů, které důstojně připomínají oběti nacistického režimu v místech jejich posledního bydliště.

O umístění Kamene zmizelého pro inženýra Hladečka usilovali členové mikulovské jednoty od roku 2019. Proces se zdržel komplikacemi s textem, který měl být na Kameni vyražen a zejména pandemickou situací.

Autorem a tvůrcem Kamenů zmizelých je německý umělec Gunter Demnig. Přímo v Kolíně se touto problematikou zabývá především PhDr. Miroslava Jouzová, Ph.D. Samotnou instalaci Kamenů zajišťují pracovníci Střední odborné školy stavební a Středního odborného učiliště stavební Kolín. Kameny zmizelých se v Kolíně pokládají od roku 2008.

S. Helena Novotná (pravnučka odbojáře Hladečka) přednesla během instalace Kamene následující proslov:

Vážené dámy, vážení pánové,

v těchto místech stál dům, ve kterém byl v říjnu 1942 zatčen inženýr Karel Hladeček. Dovolte mi inženýra Hladečka krátce představit.

Karel Hladeček se narodil 13. března 1908 v Mostě v rodině horníka. Po základním studiu nastupuje na Obchodní akademii v Teplicích-Šanově. Zde se jako žák poprvé setkává s profesorem Volfgangem Jankovcem, který ho později přivedl k odbojové činnosti. Karel Hladeček po maturitě studuje na Vysoké škole obchodní v Praze. Studium zakončuje v r. 1932 jako komerční inženýr. V tomtéž roce přichází do Kolína a zahajuje svoji pedagogickou dráhu na zdejší Obchodní akademii. O dva roky později se žení s Jarmilou Weigertovou.

Inženýr Hladeček byl v Kolíně aktivní v práci s mládeží - kromě předmětů souvisejících s ekonomikou vyučoval také tělocvik a organizoval studentské tábory v Lázních Bělohrad. Rovněž působil v roli skautského vůdce.

Hladeček se hodně zapojoval do veřejného života. Byl členem městského zastupitelstva, předsedou Dělnické akademie, členem sociálně demokratické strany a zakladatelem předválečné Společnosti pro kulturní a hospodářské styky se SSSR. Inženýr Hladeček vystupoval s odbornými tématy v rozhlase i frontálně, publikoval články se zaměřením na ekonomiku.

S rokem 1938 přichází v jeho životě zlom - zapojuje se do protinacistického odboje. Impulzem pro to měla být výzva Hladečkova bývalého vyučujícího Volfganga Jankovce, ústřední postavy pražského vedení Petičního výboru Věrni zůstaneme. Hladeček v Kolíně zakládá pobočku této odbojové skupiny. Úzce při tom spolupracuje s Josefem Doskočilem a Alfonsem Remundou. V tomto složení se soustředili zejména na získávání zpráv strategického významu. Hladeček tyto zprávy předával na pražské odbojové vedení, odkud se pomocí vysílaček dostávaly do Londýna či Moskvy. Zprávy sloužily pracovníkům zahraničního odboje a také jako podklady pro rozhlasové vysílání právě z Londýna či Moskvy.

Kromě dodávání zpráv se odbojová skupina vedená Karlem Hladečkem věnovala přípravě národních revolučních výborů v kolínském okrese. Tyto výbory měly po převratu převzít správní funkci.

Vlivem zrady Antonína Nerada došlo v roce 1941 k rozsáhlému zatýkání v pražském odbojovém ústředí. Zabavené materiály dovedly úředníky gestapa i na Kolínsko.

14.10. 1942 byl Karel Hladeček zatčen, spolu s ním jeho nejbližší kolegové a mnoho dalších osob, více či méně zapojených do odboje. Inženýr Hladeček prošel výslechy, vyšetřováním a vězněním v Kolíně, Kutné Hoře, Mladé Boleslavi, na Pankráci, v Terezíně, v Norimberku a Mnichově. V červnu 1944 byl odsouzen k trestu smrti. Navzdory manželčiným žádostem o milost byl rozsudek proveden 19. září 1944.

V Kolíně nadále žila Hladečkova manželka s dětmi. Dcera se narodila v r. 1938, syn až po Hladečkově zatčení, takže se s otcem již nesetkal.

V roce 2018 Klub vojenské historie Pevnost Mikulov zahajuje projekt nesoucí jméno inženýra Hladečka. Hlavními cíli projektu je napsání knihy o Hladečkově životě a repatriace jeho ostatků do vlasti. V knize se chystáme publikovat řadu dopisů, které inženýr Hladeček posílal manželce z vězení a také výběr z poezie, kterou oba psali. Vedle toho se v knize zaměříme i na Hladečkovy odbojové spolupracovníky, o kterých bylo dosud publikováno málo nebo vůbec. Rádi bychom se tak pokusili uchovat odkaz inženýra Hladečka, československého bojovníka proti nacismu, pedagoga, ekonoma a vlastence.

Za podpoření realizace tohoto Kamene zmizelého děkujeme

  • paní doktorce Jouzové, která koordinovala celý proces,
  • panu archiváři Pejšovi, který pomohl mj. při přesném určení místa položení Kamene,
  • a městu Kolín za souhlas s umístěním.

DĚKUJEME


Za podporu naší práce děkujeme rovněž ČSOL jednotě Mikulovměstu Mikulov a vinařství Pazderka.

Fotogalerie zde.


Závěrečný Běh pro Paměť národa v tomto roce (2021)

Členové KVH Pevnost Mikulov a ČSOL jednoty Mikulov se zúčastnili posledního letošního Běhu pro Paměť národa, pořádaného v Olomouci. Na výběr byly tratě o délce 1, 5, 10 km a štafeta. Mikulovští zvolili pětikilometrovou trať. Startovné Běhu pokryje náklady pro dokumentaci a uchování vzpomínek pamětníků nesvobodných režimů. Každý závodník měl možnost svůj běh symbolicky věnovat osobě dle vlastního výběru zapsáním jeho jména na startovní číslo. Mohlo se jednat o historicky nebo jinak významnou osobnost, ať již příbuzného nebo veřejně známého člověka. Členové KVH Pevnost Mikulov běželi již tradičně za bojovníka proti nacismu, Ing. Karla Hladečka, o jehož životě připravují knihu. Tomáš Langr vybojoval třetí místo ve své kategorii a čtvrté v celkovém pořadí - BLAHOPŘEJEME.

Pro informace k příštím Běhům pro Paměť národa navštivte stránku https://www.behpropametnaroda.cz/.

Zváni jsou běžci všech výkonností!

Fotogalerie zde.


Druhý rok Běhu pro Paměť národa: Brno (2021)

Předposlední květnovou neděli se dva členové ČSOL Jednoty Mikulov znovu zapojili do Běhu pro Paměť národa. Sestra Novotná a bratr Langr zvolili pětikilometrovou trať v Brně. Polojasné počasí bylo pro běh přívětivé.

Vzhledem k pandemické situaci se na Běhu využil jiný způsob organizace než loni (tehdy ji zajišťoval kolektiv jihomoravské pobočky Paměti národa). Počítalo se se spoluprácí každého účastníka, který si trasu změřil na vlastním zařízení. Pro orientaci k zahájení měření posloužily na trati vyznačená místa startu a cíle. Po doběhu účastník zanesl svůj výsledek do elektronického formuláře.

Členové ČSOL jednoty Mikulov běželi po jednom. Trasa byla relativně volná, bez obvyklého ruchu, který panuje v průběhu dne. Bratr Langr po svém doběhu a krátkém vydechnutí doprovodil sestru Novotnou a povzbuzoval ji na trati. Trasu díky tomu absolvoval dvakrát.

Jsme rádi, že jsme mohli opět podpořit myšlenku stojící za pořádáním Běhu. Domníváme se, že dokumentace a uchovávání vzpomínek pamětníků je dnes naprosto potřebná a důležitá.

Běh jsme věnovali odbojáři Ing. Karlu Hladečkovi, ústřední postavě našeho projektu.

Děkujeme za podporu našeho běhu mikulovské jednotě ČSOL.

Fotogalerie zde.

Běh pro Paměť národa - poběžte též!


Oslavy květnového osvobození (2021)

Stejně jako loňský rok jsme se i letos zúčastnili pietních aktů ve Starovičkách a na hřbitově v Hustopečích, kde jsme uctili památku rudoarmějců padlých v boji při osvobozování naší vlasti od německých okupantů.

Fotogalerie zde.


11. listopad, Den válečných veteránů (2020)

Památku válečných veteránů jsme symbolicky uctili květinami položenými k pomníku v Mikulově.


Běželi jsme pro Paměť národa (2020)

Organizace Post Bellum pořádala v zářijových dnech běžecké závody v českých a moravských městech. Naši členové se zúčastnili Běhů pro Paměť národa v Olomouci a v Brně, které připadly na data poprav dvou protinacistických odbojářů, jejichž životní příběhy jsou předmětem  jejich dlouhodobého zájmu a zkoumání: Ing. Karla Hladečka a Josefa Doskočila. Tito muži byli za Protektorátu ústředními představiteli kolínského Petičního výboru Věrni zůstaneme. Díky zradě v pražském vedení byla jejich činnost prozrazena. Odbojáři byli zatčeni gestapem, krutě vyslýcháni, souzeni a v roce 1944 popraveni. Více o jejich osudech uvedeme v připravované knize, zaměřené na Ing. Karla Hladečka.

Olomoucký Běh pro Paměť národa vyšel 12. září s krásným počasím. Před závodem dostal každý závodník cedulku s číslem a místem k vepsání, za koho běží. O půl desáté zazněl start pro disciplínu 5 i 10 km. V místech, kde trasu protínaly vjezdy pro cyklisty, usměrňovali situace pořadatelé z řad dobrovolníků, kteří také běžce povzbuzovali. Dráha byla značena šipkami na zemi a motivačními citáty. Cíl byl obklopen organizátorským týmem i již doběhnuvšími závodníky, kteří všechny přibíhající potleskem vítali. Na akci vládla přátelská atmosféra. Rádi jsme se zde setkali s bratry z Československé obce legionářské Olomouc 1, jednoty 6.pluku Hanáckého. Po běhu jsme byli přítomni vyhodnocení, na které navazovaly další aktivity Dne pro rodinu, který se současně konal. Poté jsme navštívili olomoucký hřbitov v Neředíně. Zde jsme květinami položenými k pomníkům uctili památku ruských osvoboditelů a československých odbojářů.

Běh v Brně se uskutečnil v areálu Anthroposu. Akci moderoval herec Michal Isteník, který se této role zhostil s přirozeností a humorem. Čtvrthodina před startem patřila paní předsedkyni Konfederace politických vězňů ČR. Jak zaznělo v projevu, cílem Běhu nebylo vyhrát závod, nýbrž zúčastnit se a podpořit ideu Paměti národa. Trasa vedla podél řeky Svratky a u připojení na ulice Kamennou byl návrat zpět. Po cílové rovince běžci dostali od organizátorů minerální vodu. Nastal čas se občerstvit, vyčkat na výsledky a během toho si užít hudbu, atrakce i zábavu. A že bylo z čeho vybírat: hry a rébusy od Divadla Líšeň, dětská opičí dráha, fotobudka Smybox, hudební program, stánek Paměti národa s knihami a propagačními materiály. Po vyhlášení výsledků a ocenění nejlepších běžců jsme se vydali na Ústřední hřbitov v Brně. Zde jsme květinami vzdali hold Rudoarmějcům jménem ČSOL jednoty Mikulov. Za týmž účelem jsme vyhledali na židenickém hřbitově hrob generála Bohuslava Ečera, významnou osobnost v oblasti potrestání německých nacistických zločinců činných na našem území.

Děkujeme obecně prospěšné společnosti Post Bellum, která v rámci projektu Paměť národa uspořádala Běhy v několika městech České republiky.

Děkujeme dále těm, kteří podpořili naši účast na Bězích pro Paměť národa:

Československé obci legionářské - jednotě Mikulov, Klubu vojenské historie Pevnost Mikulov, Sportovně střeleckému klubu Mikulov, Českému svazu bojovníků za svobodu Břeclav, Brevis PNEU Tuřanská 39, Brno; městu Mikulov. Děkujeme taktéž firmě Obleč svůj tým z Blanska za výrobu dresů.

Fotogalerie zde a zde.


Každý sám a přitom spolu: Běh pro Paměť národa (2020)

23. května 2020 jsme věnovali čas a úsilí Běhu pro Paměť národa. Myšlenkou této celostátní akce je připomínání si osob, které v kterékoliv době projevily hrdinství. Což byli mimo jiné naši legionáři, odbojáři, příslušníci SOS, vojáci, aktuálně policisté, zdravotníci, hasiči a další.

Běh se měl původně konat právě 23. května, což by za současné situace nebylo možné, neboť se jedná o akci hromadnou a tudíž aktuálně nepříliš bezpečnou vzhledem k riziku přenosu koronaviru. S ohledem na to byl Běh pro Paměť národa oficiálně přesunut na září. Ovšem 23. května se každý mohl zúčastnit akce individuálně na sebou vybrané trase. Členové ČSOL jednoty Mikulov pojali tento den jako tréninkový. Své běhy zasvětili odbojářům z Kolínska Ing. Karlu Hladečkovi a Josefu Doskočilovi, jeho spolupracovníkovi, kteří byli v roce 1944 popraveni za protinacistickou odbojovou činnost.

Běh pro Paměť národa se uskuteční ve vybraných městech v termínech uvedených zde: https://www.behpropametnaroda.cz. Lze běžet trasy o různých délkách dle osobní volby. Běh je pojat formou závodu, nicméně jej vnímáme především jako akci, jejíž cíl je přitáhnout pozornost k tématům hrdinů zvláště naší minulosti. Neboť startovné bude použito v projektu Paměť národa, který se zaměřuje na dokumentaci a uchovávání vzpomínek pamětníků na minulé režimy.

Připojte se k této akci i Vy. Ať už jako běžci nebo jako fanoušci.

Při běhu se nechali natočit dva členové ČSOL jednoty Mikulov :-) První, druhý.


Udržovací trénink legionářů (2020)

Dopoledne 16. května 2020 využili členové ČSOL jednoty Mikulov a KVH Pevnost Mikulov k tréninku na střelnici SSK Mikulov. Střílelo se na 5/10/25 m na terč nekrytě ležící figura s kruhy. K dispozici byly krátké kulové zbraně z rodiny Glocků a Tokarev. Pozornost byla věnována ostrému i suchému nácviku obsluhy zbraní. Panovalo pěkné, slunečné počasí, které umožnilo vytvořit několik snímků


Květnové výročí osvobození (2020)

8. května 2020 se členové KVH Pevnost Mikulov a Československé obce legionářské jednoty Mikulov zúčastnili kladení věnců a uctění památky rudoarmějců. Pietní akt se uskutečnil u památníku tankové bitvy u Staroviček a na hřbitově v Hustopečích, následně na Ústředním hřbitově Brno v prostoru čestného pohřebiště Sovětské armády.


Fotogalerie zde.


Výprava za bádáním do Kolína (2019)

Je známou skutečností, že osobní přítomnost může být v některých případech nenahraditelná. Tento fakt vyplývá z výpravy do města Kolín a jeho okolí, kterou uskutečnili členové ČSOL a KVH Pevnost Mikulov v termínu 25.-28. listopadu 2019.

Cílem bylo poznat prostředí, ve kterém pracoval a pohyboval se odbojář Ing. Karel Hladeček jako ústřední postava příslušného projektu KVH Pevnost Mikulov. Další cíle spočívaly v rozšíření poznání zkoumané problematiky. Taktéž bylo stanoveno navázat kontakty s jednotlivci a institucemi.

Pomník obětem okupace před bývalým sídlem gestapa a oberlandrátu v Kolíně
Pomník obětem okupace před bývalým sídlem gestapa a oberlandrátu v Kolíně

Jednali jsme s městem Kolín prostřednictvím pana starosty, bádali jsme v Městské knihovně Kolín, získali jsme podklady od úřadů, diskutovali jsme s pracovníky archivu a Regionálního muzea Kolín. Navštívili jsme bývalou Obchodní akademii v Kolíně, na níž Ing. Hladeček vyučoval deset let

Seznámili jsme se s prostředím, ve kterém Karel Hladeček operoval profesně, v odboji i ve volném čase. Navštívili jsme významná místa a památníky připomínající dění v minulosti. Pořídili jsme jejich základní fotodokumentaci.

Objem možností se ukázal jako narůstající než byl čas stanovený pro výpravu do Kolína. Proto bude zapotřebí v tomto směru pokračovat.

Cíle popsané výpravy lze hodnotit jako splněné ba překročené. Podklady k jednáním a průzkumu v terénu přichystala Mgr. Helena Novotná, která se podílela na realizaci a jednání s panem starostou města Kolína. Fotodokumentaci, realizaci výpravy a další úkoly zabezpečil Tomáš Langr.

Výběrová fotogalerie zde.


ČSOL jednota Mikulov na táborské manifestaci 101. výročí vzniku ČSR (2019)

V sobotu 26. října členové mikulovské jednoty ČSOL podpořili osobní účastí veřejné shromáždění v Táboře. Cílem tohoto shromáždění bylo připomenutí si "významu 101. výročí vzniku Československé republiky a podíl prezidenta Budovatele ČSR Dr. Edvarda Beneše na jeho vzniku, obraně a zakotvení ve společenství demokratických států", jak uvádí web spolupořádající organizace Klub českého pohraničí, z.s.

Akci zaštítil pan prezident Miloš Zeman. Dle Klubu českého pohraničí se jí zúčastnilo na 450 osob. Toho dne byl přijat tzv. Táborský manifest, jehož obsah spolu se závěrečnými požadavky na vládu ČR, římskokatolickou církev a sudetské Němce je dostupný zde.

Co o akci napsali nejmladší členové mikulovské jednoty ČSOL, kteří byli na akci přítomni?

"Objevily se tam i transparenty např. STOP FAŠIZMU, DOST PŘEPISOVÁNÍ MINULOSTI atd. Líbilo se mi, že všichni co tam byli, byli jako jedna velká rodina. Udělalo to na mě docela dost dobrý dojem."

(Matylda, 10 let)

"Lidí, kteří tam měli proslov, bylo mnoho. Proslovy byly pravdivé a stručné a vydaly na něco kolem tří hodin. Co mě ale mrzí, bylo mediální zastoupení o počtu jednoho média a to bylo Raptor TV."

(Matouš, 14 let)

Oficiální fotogalerie z akce zde:

https://www.klub-pohranici.cz/l/manifestace-v-tabore-26-rijna-2019/

a

https://www.klub-pohranici.cz/l/pietni-akt-k-ucteni-pamatky-edvarda-benese/


Fotografie pořízené členy ČSOL Mikulov:

https://mj-s29svah.rajce.idnes.cz/Manifestace_v_Tabore_2019/


Memoriál Karla Hladečka (2019)

V sobotu 21. září 2019 se v areálu SSK Mikulov uskutečnil první ročník Memoriálu Karla Hladečka. Akci uspořádal Klub vojenské historie Pevnost Mikulov (dále "KVH"), mikulovská jednota Československé obce legionářské a Český svaz bojovníků za svobodu Břeclav v rámci dlouhodobého projektu KVH spjatého s Karlem Hladečkem, účastníkem protinacistického odboje. Jako vedoucí kolínské odbojové skupiny Petiční výbor Věrni zůstaneme zaplatil za svou činnost cenu nejvyšší.

Akce byla zahájena představením osoby Karla Hladečka, jeho profesních a zejména odbojových aktivit, spolu s prezentací započatého projektu. Mikulovský Klub vojenské historie si v rámci něj vytyčil hlavní cíl, který představuje návrat Hladečkových ostatků do vlasti. Teoretickou část Memoriálu zakončila ukázka připravované knihy o Hladečkově životě. Následovala část praktická, a sice střelecký závod. Soutěžilo se ve střelbě z krátkých zbraní na padací gongy a terč a poté ve střelbě z dlouhé zbraně na 50 m vzdálený terč. Helena Novotná, Bohdan Gajda a Pavel Andrýsek jako nejlepší střelci obdrželi diplom a věcné ceny. Fotky ze závodu k nahlédnutí zde.

Memoriál se konal v týdnu 75. výročí popravy Karla Hladečka za účelem propagace neznámého hrdiny a představení projektu KVH Pevnost Mikulov. Oboje se dle mínění pořadatelů podařilo a v přípravě je ročník příští.

Děkujeme za podporu akce SSK Mikulov.


Za KVH Pevnost Mikulov


Helena Novotná

místopředsedkyně


Veteráni a umělci na Svahu (2019)

Více fotek zde.


Návštěva srubu MJ-S 4 (2019)

Více fotek zde.


Setkání veteránských vozidel (2019)

Více fotek zde.


Starovičky (2019)

Více fotek zde.


74. Výročí osvobození města Mikulov (2019)

ČSOL jednota Břeclav a jednota Mikulov, KVH Břeclav, KVH Pevnost Mikulov.

Více fotek zde.


Novoroční výšlap (2018)

Organizoval KVH Novosedly.

Více fotek zde.


Oslava výročí 100 let Republiky (2018)

Organizovalo město Břeclav, ČSBS Břeclav, ČSOL jednota Mikulov.

Více fotek zde.


Malířská výstava na MJ-S 29 (2018)

Organizováno KVH Pevnost Mikulov a ČSOL jednota Brno, jednota Mikulov.


73. výročí osvobození města Mikulov (2018)

Organizovalo město Mikulov, KVH Starovičky a KVH Pevnost Mikulov.

Více fotek zde.


Památník Starovičky (2018)

Ve spolupráci s KVH Starovičky a KVH Pevnost Mikulov.

Více fotek zde.


Památník Starovičky (2017)

Ve spolupráci s KVH Starovičky a KVH Pevnost Mikulov.

Více fotek zde.


 Setkání Legionářů a KVH (2017)

Organizoval KVH Pevnost Mikulov a ČSOL jednota Brno (Jan Kux).

Více fotek zde.

Pevnost Mikulov (MJ-S29 "Svah") se nachází mezi Mikulovem a obcí Březí v blízkosti železniční tratě. Je jediným realizovaným pěchotním srubem v roce 1938 v úseku Mikulov - Hrušovany nad Jevišovkou a úspěšně ho provozuje Klub vojenské historie Mikulov, který je samostatnou částí jednoty ČsOL v Břeclavi. Pevnost je doplněna lehkými objekty vzor 36 a 37, které vcelku dotváří stavbu opevnění v terénu. Posádku vyzbrojeného pěchotního srubu tvořilo až čtyřicet mužů a byl užíván Armádou ČR až do roku 1999. Poté bylo v roce 2008 založeno sdružení Klubu VH s vydatnou podporou města Mikulov, s cílem zachránit objekt před jeho devastací, která započala vykrádáním vnitřního zařízení atp. Klub nejenže tento nepříznivý stav zastavil, ale již po krátké době bylo poznat, že má dobré hospodáře. Ostatně o tom se každý, kdo má zájem o hrdou vojenskou historii naší předmnichovské armády, může přesvědčit na klubových internetových stránkách.

V sobotu 5. srpna se v prostorách kolem pevnosti sešli váleční veteráni, k malé, ale významné oslavě. Akce byla inspirovaná stoletým výročím státotvorné bitvy u Zborova, ve které bojovala i řada našich krajanů z obcí na Slovácku. Slavností odpoledne uspořádala jednota ČsOL Brno 2, pobočka Kyjovsko. Po krátkém, ale věcném zahájení a představení základních protagonistů obce legionářské následovaly státní hymny a hymna moravská. Větřík si pohrával s prapory, pevnost sálala teplem a byla svědkem originálních okamžiků. Poté čestný předseda zdejší jednoty, válečný veterán plukovník Ing. Jan Hronek spolu s předsedou Oblastního výboru a místopředsedou ÚV ČSBS Mgr. Václavem Vaňkem, předali zborovské medaile sedmi oceněným. Čestná salva oddělila další část ceremoniálu. Není bez zajímavosti, že tři z nich putovaly do Svatobořic-Mistřína, další od Polešovic, Ostravy, Brna a Viničních Šumic. Obec legionářská tak ocenila nezištnou a záslužnou práci pro společnost a její mládež. Mezi přítomnými hosty byl i novodobý válečný veterán z Boršic pplk. Dr. Vlastislav Mikula, v jehož soukromém muzeu, věnovaném jeho otci, letci RAF, je řada zajímavých artefaktů, na které je jeho rodná obec nesmírně pyšná. Slavnostní chvíle jedné z vyznamenaných, vyvrcholily následnou gratulací ke krásným narozeninám a dortem. Mistrný sabráž v provedení M. Žižky a přípitek sektem oslavenkyni a "mnoga leta" i vyznamenaným, zaznělo mezi přítomnými kolem pevnosti, a popěvek následně zakončil slavností chvíle udělování medailí za práci v jednotě. Všichni přítomní poté absolvovali exkurzi pevnosti s průvodcem Ondřejem Kabulou a Helenou Novotnou. Pevnost je v naší oblasti opravdovým skvostem mezi opevněními a je až s podivem, co se jejímu veliteli Tomáši Langrovi s jeho týmem podařilo vytvořit. Řada odpracovaných hodin k rozšiřování poznání o umu našich předků, o předválečné obětavosti, hrdém vlastenectví a moravské statečnosti. Není divu, že po hodinové prohlídce, již čekala na další exkurzi další skupinka návštěvníků až z Mladoboleslavska, což není žádná výjimka, že sem přijedou zájemci o historii až z takové dálky, jak podotkl Tomáš Langr a dodal: "Máme i další plány s úpravou okolí pevnosti směrem k aktivitám směřujícím k mládeži a jejich pohybu v přírodě atp." A Helena s novou skupinou zamířila do nitra pevnostních prostor.

Po hodině nabité historií pěchotního srubu, kde si každý mohl "potěžkat" třeba dobový kulomet, pušku, granát atp. začala debata s válečným veteránem plk. Janem Hronkem a dalšími pamětníky. Slunce hřálo a vzpomínky jedna za druhou se odvíjely z jeho bohaté paměti. Hovořil o jeho bojové cestě partyzána, který jako zpravodajec byl velmi blízko, dnes již legendárnímu veliteli a pozdějšímu generálovi, Dajanu Murzinovi v našich Beskydech. Vyznamenaný Doc. Dr. Vladimír Fic pohovořil o jeho poslední cestě na zborovské bojiště, k stému výročí památné bitvy. Není bez zajímavosti, že ze sedmi vyznamenaných tam letos pět z nich zapálilo symbolickou svíčku.

Gril dělal svou práci, vůně opékaných špekáčků a dobrá nálada pokračovala dlouho do podvečerních hodin, kdy již dávno nejel domů žádný dopravní spoj. Počasí nám přálo, a když bylo slunce těsně nad horizontem, chyběla zde již jen kytara a píseň na jejích strunách... ale to vůbec nevadilo. Den plný uznání i poznání byl "docela hustý", jak říká dnešní mladá generace, která zde byla rovněž četně zastoupena i ze vzpomínaných Svatobořic, Hustopečí a odjinud.

text a foto: br. Jan Kux


Mikulov - President mezi hraničáři a v kraji Masarykově.

ROVNOST 24. června 1947

Naší prioritou je zachování odkazu ideálů Československých legií. Za tímto účelem ve spolupráci s Klubem vojenské historie Pevnost Mikulov (https://www.kvh.g6.cz/) sbíráme artefakty po legionářích a doplňujeme informace o jejich osudech (https://legie100.com/krev-legionare/). Pokud máte zájem zapojit se či pomoci, kontaktujte nás.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky