Karel Hladeček

Zapomenutý hrdina Československého odboje

Karel Hladeček se narodil 13.3. 1908 v Mostě v rodině horníka. Studijně pobýval ve Francii v letech 1911-1920. Vystudoval Obchodní akademii v Teplicích Šanově (1923-1927). Poté absolvoval vysokoškolské studium na VŠ obchodní v Praze (1928-1932). V roce 1932 se vydal do Kolína a nastoupil jako profesor na Obchodní akademii v ulici Žižkova (dnes gymnázium, Obchodní akademie je přestěhovaná na ulici Kutnohorské). Vysvědčení učitelské způsobilosti získal 23. května 1933 a byl způsobilý vyučovat předměty I. oboru na obchodní akademii. Jak víme z archivních dokumentů, později také vyučoval německý jazyk. Vzhledem k absolvované praxi ovládal rovněž francouzštinu. V Kolíně se také věnoval práci s mládeží v roli skautského vůdce. Vystupoval na přednáškových akcích a publikoval články zaměřené na ekonomická témata.

V roce 1934 se oženil s Jarmilou Weigertovou. Měli dceru Helenu a syna Karla, s nímž se však nikdy nesetkal.

Karel Hladeček vedl kolínskou "odbočku" (jak se v archiváliích často nazývá odnož) skupiny Petiční Výbor Věrni zůstaneme (PVVZ). Tato skupina zahájila činnost v březnu 1939. Později se vřadila do Ústředního vedení odboje domácího (ÚVOD). PVVZ jako celek řídil Wolfgang Jankovec (Hladečkův profesor z vysoké školy), Karel Bondy a další. V Kolíně byli Hladečkovými kolegy Josef Doskočil a Alfons Remunda. Spojení mezi Kolínem a ústředím v Praze zabezpečoval knihovník, archivář a literární kritik Václav Běhounek.

Hladečkova práce v odboji spočívala zejména v dodávání informací Informační službě národního odboje (ISNO), odkud se zprávy dostávaly pomocí vysílaček do Londýna či Moskvy. Často se stávaly podklady pro rozhlasové vysílání adresované českému a slovenskému posluchačstvu. Takto se k zahraničnímu odboji dostalo přes Prahu například detailní sdělení o stavbě potrubí na naftu, o zásobách kyanidu draselného v kolínské továrně "Draslovka", o černém obchodování gestapáků, reporty o pohybu vojsk Kolínem nebo rozhodnutích Oberlandrátu. Tato činnost byla nacisty chápána jako špionážní, která byla velmi tvrdě postihována. Skupina PVVZ na Kolínsku měla i další úkoly. Pracovala například na vytvoření národních revolučních výborů (po zahájení války se Sovětským svazem) nebo se podílela na ilegální práci odborových pracovníků v kolínských továrnách.

V druhé polovině roku 1941 došlo ke zradě, díky níž proběhlo rozsáhlé zatýkání v pražském vedení ÚVODu. Během něj byly odhaleny i materiály vedoucí k rozvětvenému systému skupiny, tedy i na Kolínsko. 14.10. 1942 byl Karel Hladeček zatčen, spolu s ním jeho nejbližší kolegové a mnoho dalších osob. Následovalo vyslýchání gestapem a věznění v Kolíně, Kutné Hoře, Mladé Boleslavi, na Pankráci, v Terezíně, Norimberku a Mnichově. Dne 13.6. 1944 byl Lidovým soudem v Berlíně (některé zdroje uvádí Norimberk) odsouzen k trestu smrti.

Karel Hladeček byl popraven 19.9. 1944 v Mnichově Stadelheimu ve věku 36 let.


14.4. 2019 jsme založili Wiki heslo:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Hlade%C4%8Dek

Projekt Karel Hladeček spravuje Klub vojenské historie Pevnost Mikulov. ČSOL Jednota Mikulov jej podporuje. Pro více informací o projektu navštivte webovou stránku KVH Pevnost Mikulov.

Podpořte projekt Karel Hladeček finančním darem pomocí QR kódu nebo převodem.

Bankovní účet: 2700118420/2010