President mezi hraničáři a v kraji Masarykově

ROVNOST 24. června 1947